0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 180.00 ฿

เกี่ยวกับ

สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย ราคาปก : 225 บาท ด้วยหน่วยงานที่จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนโดยกระทรวงศึกษาธิการจีนได้ปรับเปลี่ยนระบบการสอบจากเดิม 6 ระดับ เป็น 9 ระดับ ประกอบด้วยขั้นต้น 3ระดับ (1-3) ขั้นกลาง 3 ระดับ (4-6) และขั้นสูง 3 ระดับ(7-9) แล้วนั้น หนังสือ “301 อักษรจีนใน HSK 3 ระบบใหม่” จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจHSK (HZnyJ ShuKpIng kAosh< ฮั่นอวี่ สุ่ยผิง เข่าซื่อ) คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลางของผู้ทีมิ่ได้เป็นเจ้าของภาษา หรือผู้ที่ศึกษาภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สอง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันภาษาเชิงวิชาการ และภาษาที่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพHSK ระดับ 3 ผู้ศึกษาจำเป็นต้องรู้อักษรจีนทั้งสิ้น 301 ตัวอักษร (เพิ่มเติมจากระดับ 1 และระดับ 2)นอกเหนือจากคำศัพท์ 973 คำ โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเรียงลำดับตัวอักษรตามเสียงอ่านพินอิน a-zกำกับเสียงอ่านด้วยคำอ่านพินอินและคำอ่านภาษาไทยบอกรายละเอียดต่างๆ ของตัวอักษร ได้แก่ หมวดอักษรจำนวนขีด ส่วนประกอบอักษร และลำดับขีด พร้อมตัวอย่างประโยคง่ายๆ เพื่อความเข้าใจตัวอักษรจีนนั้นๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยผู้ศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำการวัดผลได้อย่างมีประสิทธิผล ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

รายละเอียด

ISBN : 9786165789189

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 373 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 150.17 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup