0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 160.00 ฿

เกี่ยวกับ

เป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากรอบแนวคิดแบบก้าวหน้า(Growth Mindset)ว่าคืออะไร สำคัญอย่างไร และเราจะนำมาปรับใช้กับชีวิตคนธรรมดาได้อย่างไร และผู้เขียนได้ยกตัวอย่างประสบการณ์จริงในการนำเอาแนวคิดนี้ไปใช้กับตัวเองและประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาคนอื่นๆ รวมถึงได้นำเอาแนวคิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จดีกว่าและเร็วกว่า เช่น แนวคิดเรื่องการตั้งเป้าหมายแบบ OKRs(Objective & Key Results) ที่ตั้งเป้าท้าทายและมีแรงบันดาลใจ การคต้นหาคุณค่าในตัวเองตามแนวคิดของอิคิไก(Ikigai) รวมถึงแนะนำแนวทางการนำเอาความรู้ในหนังสือเล่มนี้ไปปรับใช้กับแต่ละคน

รายละเอียด

ISBN : 978-616-572-1493

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 145 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 45.35 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ณรงค์วิทย์​

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว