0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 289.00 ฿

เกี่ยวกับ

หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ คือ หลักการจัดการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการอนุรักษ์เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักนิเวศวิทยา และวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ และประกอบการศึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการทางชีวภาพ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหลักความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ได้แก่ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างของระบบนิเวศ การถ่ายทอดสารอาหารและพลังงาน ประชากร ชุมชน และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดล้อมและการกำจัดสารปนเปื้อน ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต หลักการอนุรักษ์ทางชีวภาพและหลักการจัดการชีวภาพ เหมาะสำหรับนักศึกษาในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสูงต่อไป

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 425 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 74.02 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ TPA Publishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup