13 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นความสำคัญของนิทานที่มีผลต่อการพัฒนา IQ และ EQ ของเด็กไทย จึงจัดให้มีการประกวดการแต่งนิทาน และการวาดภาพประกอบนิทานเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพขึ้น ซึ่งทางผู้จัดทำได้คัดเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับเด็กวัยประถมศึกษาจำนวน 18 เรื่องมาจัดพิมพ์รวมเล่ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้สนใจจะได้รับประโยชน์อันเกิดจากการเล่านิทาน และปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพแก่เด็กๆ อันนำไปสู่การเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป

รายละเอียด

ISBN : 978-616-11-2066-5

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 62 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 53.99 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ กรมอนามัย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup