0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 25.00 ฿

เกี่ยวกับ

ในปัจจุบันการสวดมนต์ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สังเกตไดจ้ ากในอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลตา่ งๆ มีการให้ความรู้ เรื่องการสวดมนต์มากมาย ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าไม่ว่ายุคสมัยใด การสวดมนต์ก็ส􀄞าคัญกับชาวพุทธตลอดมา การสวดมนต์นั้นจัดว่าเป็นการสร้างบุญ หรือบุญกิริยา วัตถุ ๓ คือ การท􀄞าทาน (ด้วยการแผ่เมตตาหลังการสวดมนต์) การรักษาศีล (ขณะสวดมนต์จิตจะสงบ ไม่คิดชั่ว) และ การภาวนา (ขณะสวดมนต์จะมีสมาธิ) ซึ่งได้อานิสงส์มาก การสวดมนต์เป็นการสร้างบุญบารมี สะสมความดี ให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เป็นวิธีที่ท􀄞าได้โดยง่าย ยิ่งสวดมาก บารมี ความดี สติปัญญาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ชีวิตจะห่างไกลจากความ เดือดร้อน บทสวดมนต์ทุกบทมีอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ อยู่ในตัว หมั่นสวดมนต์ให้มากและพิจารณาตามบทสวดให้ เข้าใจอย่างถ่องแท้ จิตจะสงบเป็นสมาธิได้เร็ว เพิ่มพูน สติปัญญาแก่ตนเอง และเมื่อบารมี ความดี ความสุข มีมาก ในตนเองแล้ว ก็สามารถแบ่งปันคนรอบข้างและคนอื่นๆ ได้ จุดประสงค์ในการสวดมนต์ของแต่ละคนอาจแตกต่าง กันไป บ้างสวดเพื่อปาฏิหาริย์ บ้างสวดเพื่อโชคลาภ เป็นต้น แต่การสวดมนต์เพื่อต้องการให้เกิดปาฏิหาริย์หรืออานุภาพนั้น ผู้สวดต้องเป็นคนดี ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมด้วย การสวดมนต์ จึงจะไม่สูญเปล่า ส􀄞านักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ได้ให้ความ ส􀄞าคัญกับการสวดมนต์เป็นอย่างมากมาโดยตลอด ทุกเช้า ทางส􀄞านักพิมพ์จะให้พนักงานสวดมนต์ก่อนเริ่มท􀄞างาน เพื่อ เป็นการสร้างสมาธิก่อนท􀄞างาน และเป็นการสร้างบารมี ให้แก่ตนอีกด้วย หนังสือ “อานุภาพการสวดมนต์” เล่มนี้ ได้รวม บทสวดมนต์ที่ส􀄞าคัญพร้อมทั้งบอกถึงอานุภาพของแต่ละบท เอาไว้ และได้จัดวางให้สามารถอ่านง่าย สวดง่าย สบายตา มีสารบัญสะดวกแก่การค้นหาบทสวด อีกทั้งในท้ายเล่มยังมี ส่วนของความรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ การปฏิบัติตนเมื่อป่วยไข้ อีกด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ช่วย ให้ท่านผู้อ่านได้สะสมความดีให้เพิ่มมากขึ้นด้วยการสวดมนต์ นี้สืบไป

รายละเอียด

ISBN : 9786162682032

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 129 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 114.39 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัทสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17