0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

การจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ จำเป็นต้องมีการกำหนดขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กิจการกำหนดและมีการควบคุมภายในที่ดี หนังสือเล่มนี้จะอธิบายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญครบถ้วน ทั้งการจำหน่ายในทางบัญชีและในทางภาษีอากร การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สูญและลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งลงรายละเอียดถึงวิธีการตัดจำหน่ายโดยตรงและวิธีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า เพื่อเป็นแนวทางให้นักบัญชีจัดการเรื่องหนี้สูญได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียด

ISBN : 9786163023230

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 24 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 11.31 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup