0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 89.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเรียนวิชา คู่มือเรียนโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ PowerPoint 2010 รหัส 2204-2106 เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำหนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ถ่ายทอดเนื้อหา 9 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 การวางโครงร่างและการทำงานกับสไลด์ การจัดรูปแบบข้อความและการปรับแต่งสไลด์ การใส่รูปภาพและการทำงานกับวัตถุ การสร้างแผนภูมิ ตารางและ SmartArt การแทรกวิดีโอและเสียงประกอบ การทำงานกับต้นแบบสไลด์ การสร้างธีม การกำหนดรูปแบบการแสดงสไลด์ และแอนิเมชั่น รวมถึงการฉายงานนำเสนอและการพิมพ์งานนำเสนอ ภายในเล่มมีการอธิบายการใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นขั้นตอน พร้อมภาพประกอบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย

รายละเอียด

ISBN : 9786160818396

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 201 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 280.25 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup