1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 130.00 ฿

เกี่ยวกับ

จะว่าไปในเล่มนี้ ถูกแต่งเติมขึ้นมาจากความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจ ระหว่าง 7 กันยายน 2560 ถึง 16 พฤษภาคม 2564 หากนับระยะเวลาแล้ว ก็ราว 4 ปี เรื่องราวเหล่านี้เขียนขึ้นต่างวาระกัน ผู้เขียนเองก็ต่างเรียนรู้ และขัดเกลาตัวตนอยู่ไม่ขาด ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกนึกคิดเป็นอันมาก กล่าวคือ รอยต่อระหว่างบวชและสึก ในความรู้สึกมันคิดเช่นใด ก็เขียนออกไปเช่นนั้น บางเรื่องเป็นเรื่องจริง บาง เรื่องก็แต่งขึ้นมา โดยอาศัยประสบการณ์ในชีวิตที่ประสบพบเจอ มันมีทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่หว้าเหว่ เหงา เศร้า ดี ใจ เสียใจ แบบปุถุชนทั่วไป ผู้เขียนเองก็ไม่คิดว่าจะมาเขียนอะไรแบบนี้ และมิอาจเรียกตนว่าเป็นนักเขียนหรือนักประพันธ์ เพราะค าๆ นี้มีความหมายที่ยิ่งใหญ่มาก ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกนึกคิด บันทึกรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วน แต่ส าหรับคนเดิน ดินตัวเล็กๆ เช่นผู้เขียน ยังคงเขียนสิ่งเหล่านี้ออกมาเรื่อยๆ โดยมีเหตุผลส าคัญคือ “ขัดเกลาตัวเอง” ไม่ให้เปลี่ยว เหงาจนเกินไป และป้องการความวิปลาส ความบ้าบอ ของตัวตน มันอาจเป็นยาขนาดดี หรืออาจเป็นพิษกระหน่ า ให้บ้ากว่าเดิม ก็ไม่แน่ใจ ลองสัมผัสดูกัน ครับ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 129 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 11.00 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ เดือนกระจ่าง

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว