0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 299.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ Infographic ป.วิ.อาญา เล่ม 2 (กระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณา คดีอาญาในศาลชั้นต้น) ฉบับ LawDD เล่มนี้ เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 3 หลังจากที่ ได้มีกฎหมายแก้ไข ป.วิอาญา ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้มีการแก้ไขตามกฎหมายใหม่ ที่เป็นปัจจุบันแล้ว ซึ่งหนังสือมีเนื้อหาต่อจากหนังสือ INFOGRAPHIC ป.วิ.อาญา เล่ม 1 (กระบวนการก่อนชั้นศาล) มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อให้กระบวนการ วิธีพิจารณาความอาญาสอดคล้องและต่อเนื่องกันให้ครบกระบวนการของวิธี พิจารณาความอาญา โดยในหนังสือเล่มนี้ได้เริ่มต้นกระบวนการในชั้นศาลตั้งแต่ ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา การนำคดีอาญามาฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจ แบบของ คำฟ้อง การตรวจคำฟ้อง ไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดีและการทำคำพิพากษา หรือคำสั่งและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการในศาลชั้นต้น เพื่อง่ายต่อ ความเข้าใจ จดจำ และเข้าถึงหลักตัวบทกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ ป.วิ.อาญาเล่มนี้ จะมีประโยชน์ และสามารถช่วยท่านผู้อ่านที่สนใจ และศึกษากฎหมายในทุกระดับชั้น เช่น ผู้ที่ สนใจทั่วไปนักศึกษากฎหมาย และผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้ได้รับความรู้ และแนวทางของกระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล เพื่อที่ จะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงต่อไป

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 197 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 70.28 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ หนังสือกฎหมาย INFOGRAPHIC ฉบับ LawDD

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup