12 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

หนังสือพุทธวจน คือ คำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสสอนไว้เป็นอกาลิโก คือถูกต้อง ตรงจริงไม่จำกัดกาลเวลา โดยทรงกำหนดสมาธิทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาด นับแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งปรินิพพานนั้นสอดรับไม่ขัดแย้งกัน ยังทรงกำชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำสอนของพระองค์เท่านั้นอย่าฟังผู้อื่น และทรงห้ามบัญญัติ เพิ่ม หรือ ตัดทอน สิ่งที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว ซึ่งเป็นเหตุความอันตรธานของคำสอน ครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสแก่พระอานนท์ว่า ให้ใช้ธรรมที่ตรัสไว้ เป็นศาสดาแทนต่อไป และบางส่วนรวบรวมไว้ในหนังสือพุทธวจนเล่มนี้

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 138 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 12.81 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ DMG Books

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว