0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 359.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2566 ประมวลรัษฎากร...หนังสือที่รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรทั้งกฎหมายแม่บท และกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้เพิ่มเติมในภายหลัง เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และคำวินิจฉัยต่าง ๆ รวมกฎหมายภาษีสรรพากรเพื่อการใช้งานได้อย่างครบถ้วน เป็นคัมภีร์เรื่องภาษีที่ต้องมีติดตู้หนังสือไว้ ไม่เฉพาะวงการนักวิชาชีพที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น เจ้าหน้าที่สรรพากร ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ นักบัญชี คณาจารย์ และนิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน แต่ยังเหมาะกับนักธุรกิจและผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่ต้องการรู้ลึก รู้จริง 'เรื่องภาษี' ควรอ่านและทำความเข้าใจเพื่อแต้มต่อในการทำงานและธุรกิจ Update และรวบรวมกฎหมายที่ประกาศใหม่ทั้งหมดจนสมบูรณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 ภายในชุดประกอบด้วย : หนังสือ ‘ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2566 (เล่ม 1) ♦ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ♦ กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ♦ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ♦ ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ♦ จำนวน 1,396 หน้า หนังสือ ‘ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2566 (เล่ม 2) ♦ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. ♦ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย ภาษีอากร ♦ จำนวน 414 หน้า

รายละเอียด

ISBN : 9786168163122

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 1752 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 188.20 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup