0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 170.00 ฿

เกี่ยวกับ

ประเทศไทยมีระบอบการปกครองในระบบประชาธิปไตย โดยผู้ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและบริหารจะผู้แทนที่ถูกเลือกตั้งเข้าไปทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทย แต่การเลือกตั้งดังกล่าวจะต้องมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วย “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560” ได้บัญญัติให้มี “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพื่อเป็นองค์กรในการทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล ให้การเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นเป็นไปอย่างเกิดความเรียบร้อยและเป็นธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ผู้เขียนจึงได้ทำการรวบรวมดัชนีข้อกฎหมายเกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560” และกฎหมายอื่นๆอีก 18 ฉบับ 204 มาตรา ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” ไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษาต่อไป

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 138 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 3.76 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Thailawbook

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup