0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 219.00 ฿

เกี่ยวกับ

"พฤติกรรมของมนุษย์ เป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้งสลับซับซ้อนเกินกว่าจะคาดคิด ที่สำคัญเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา การศึกษาวิชาจิตวิทยาจะทำให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และธรรมชาติของพฤติกรรมในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา ""จิตวิทยาทั่วไป"" ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและตำราทางจิตวิทยา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งของไทยและของต่างประเทศได้เรียบเรียงขึ้น รวมทั้งจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ทำการสอนวิชานี้มานานหลายสิบปี และได้นำไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ผู้เขียนสอนอยู่หลายครั้งเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด อ่านง่าย พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบที่ชัดเจนสวยงาม เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เกิดความรู้และความเข้าใจในวิชานี้อย่างแท้จริง"

รายละเอียด

ISBN : 9786160845743

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 334 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 38.74 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup