0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 300.00 ฿

เกี่ยวกับ

กระบวนการปรับระบบจิตใต้สำนึก X-MEN MODEL JUMPING คลื่นเสียงพิเศษ ปรับพลังจิตใต้สำนึก 12 ระดับ เป็นการเชื่อมโยงสนามพลังงานแห่ง ความสุขและความสำเร็จ เข้าไปกระตุ้นจิตใต้สำนึกอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งที่สุด ท่านจะรู้สึกผ่อนคลาย เริ่มมีความสุขความเชื่อมั่นในตนเอง แล้วความเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆเกิดขึ้นในชีวิตระหว่างการฝึกฝนนี้ สารบัญ บทที่ 1 จินตนาการบำบัด บทที่ 2 ฝึกจิตอย่างมีเป้าหมาย บทที่ 3 ระดับจิตสำนึกสะท้อนความสำเร็จ บทที่ 4 ตื่น เอ็กซ์เมน โมเดล จั๊มปิ้ง (X-MEN MODEL JUMPING) คือภาพจำลองอย่างง่าย เพื่อแสดง ถึงความเข้มข้นของกระแสพลังงานที่อยู่ใน จิตใจของมนุษย์ในระดับต่าง ๆ ซึ่งอธิบายถึง กระบวนการวิวัฒนาการทางจิตที่ทำให้เกิด ความเข้าใจชีวิตหรือการตื่นรู้ทางจิต องค์ประกอบของจิตที่ผมกล่าวถึงนี้ คือ กระบวนการที่ผมเก็บรวบรวมความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับจิตเป็นเวลาหลายสิบปี การ ประมวลเรื่องวิวัฒนาการทางจิตของมนุษย์นี้ เกิดจากการศึกษาด้วยตัวเองและค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลความรู้ในระดับของกูรูที่ค้นคว้ากัน ทั่วโลก คงทราบกันดีว่า...จิตมนุษย์เป็นสากลและมี อานุภาพมหาศาล งานค้นคว้าวิจัยทั่วโลกพบว่า การฝึกฝน ทางจิตสามารถกระตุ้นและยับยั้งการ เจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อโรคได้ เช่น การค้นคว้าในห้องทดลองของสมาคม วิทยาศาสตร์ทางจิตแห่งรัฐเท็กซัส พบว่า การทำสมาธิหรือการฝึกฝนจิตทำให้ปิิกิริยาของ เม็ดเลือดดีขึ้น ที่สำคัญกว่านั้นคือ วิทยาศาสตร์ทางจิต สมัยใหม่ก้าวไปไกล จนสามารถถอดรหัสชีวิตคนได้จากการฝึกฝนจิต ซึ่งจิตแต่ละระดับเป็นจิตที่สามารถจะข้าม พ้นตัวตนเก่าได้อย่างแท้จริง หากได้รับการ ฝึกฝนอย่างถูกต้อง และในการฝึกจิตระดับต่าง ๆ พบว่า สามารถปรับสมดุลของชีวิตได้อย่างน่า มหัศจรรย์ พบว่า คนที่ฝึกจิตท าสมาธิจะมีความดัน โลหิตลดลง หัวใจเต้นช้าลง อัตราการหายใจ ลดลง คลื่นสมองช้าและเป็นระเบียบขึ้น การ เผาผลาญอาหารในร่างกายลดลง ความตึงตัว ของกล้ามเนื้อลดลง ซึ่งเรียกปรากิการณ์ที่ ค้นพบนี้ว่า ผลของควำมผ่อนคลำย การค้นพบครั้งนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของ งานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ ยอมรับว่า จิตใจมีผลต่อร่างกาย ดังนั้น การรักษาโรคทางกายโดยการฝึกจิต ให้ผ่อนคลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งผลของ ความผ่อนคลายจะตรงข้ามกับผลที่เกิดจาก ความเครียด ที่เรียกว่าปิิกิริยา “สู้หรือถอย” (Fight and Flight Responses) ในเวลาที่คนเราเครียด ความดันโลหิตจะ สูงขึ้น การหายใจเร็วขึ้น ชีพจรเร็วขึ้น กล้ามเนื้อจะตึงตัวมากขึ้น อัตราการเผาผลาญ สารอาหารในร่างกายมากขึ้น ร่างกายใช้ ออกซิเจนมากขึ้น ดังนั้น ความเครียดจึงทำให้ เกิดโรคต่าง ๆ ขึ้นได้ ขณะที่ความผ่อนคลายจะท าให้โรคต่าง ๆ หายได้เช่นกัน อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข ครูทางจิตวิญญาณระดับโลก

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 126 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 19.96 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17