0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 399.00 ฿

เกี่ยวกับ

รวบรวมโจทย์และแนวข้อสอบ สำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย เนื้อหาประกอบด้วยโจทย์ 810 ข้อ พร้อมเฉลยทุกข้อ ครบทุกหมวดที่ใช้ในการสอบ 1. จรรยาบรรณนายหน้าประกันภัย 2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย 3. พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไข (2) พ.ศ. 2551 4. หลักการประกันวินาศภัย 5. การประกันอัคคีภัยและประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 6. การประกันภัยรถยนต์ 7. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 8. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ตัวอย่าง 187. นายหน้าประกันวินาศภัยที่ถูกนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยอาจยื่นอุทธรณ์คำสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตได้ภายในกำหนดเวลากี่วันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่ง ก. 5 วัน ข. 15 วัน ค. 30 วัน ง. 90 วัน ตอบ ข 718. อัตราค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จสูงสุดสำหรับการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่เป็นร้อยละเท่าใดของเบี้ยประกันภัย ก. ร้อยละ 12 ข. ร้อยละ 13 ค. ร้อยละ 18 ง. ร้อยละ 23 ตอบ ค เล่มนี้เป็นหนังสือแบบอีบุ๊ค ถ้าต้องการพิมพ์เล่มกระดาษ ติดต่อ Line ID: AomTangInfo Email: AomTangInfo@gmail.com

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 171 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 92.45 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ AomTangInfo

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17