0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 179.00 บาท

กด *410517915670066

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้อธิบายแนวคิดพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ของประเทศไทยในภาพรวมและภาคเกษตรกรรม เนื้อหาได้อธิบายเหตุผลว่าทำไมเมื่อเศรษฐกิจพัฒนาขึ้น สัดส่วนของภาคเกษตรทั้งในด้านผลผลิตและการจ้างงานจึงมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพรวมได้อย่างไร และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้จริงหรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้านการพัฒนาและหลักฐานจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอีกหลายประเด็น เช่น วิธีการวัดและวิเคราะห์ผลิตภาพ บทบาทของเทคโนโลยี การลงทุนวิจัยและพัฒนา โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงปัญหาคุณภาพการศึกษาและสังคมสูงวัย ตลอดจนปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ แนวคิดและตัวอย่างงานวิจัยที่ประมวลรวมไว้ จะช่วยให้นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจไทยได้ลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโจทย์วิจัยด้านการพัฒนาต่อไป

รายละเอียด

ISBN : 978-616-556-247-8

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 227 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 69.94 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว