0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้อธิบายแนวคิดพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ของประเทศไทยในภาพรวมและภาคเกษตรกรรม เนื้อหาได้อธิบายเหตุผลว่าทำไมเมื่อเศรษฐกิจพัฒนาขึ้น สัดส่วนของภาคเกษตรทั้งในด้านผลผลิตและการจ้างงานจึงมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพรวมได้อย่างไร และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้จริงหรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้านการพัฒนาและหลักฐานจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอีกหลายประเด็น เช่น วิธีการวัดและวิเคราะห์ผลิตภาพ บทบาทของเทคโนโลยี การลงทุนวิจัยและพัฒนา โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงปัญหาคุณภาพการศึกษาและสังคมสูงวัย ตลอดจนปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ แนวคิดและตัวอย่างงานวิจัยที่ประมวลรวมไว้ จะช่วยให้นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจไทยได้ลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโจทย์วิจัยด้านการพัฒนาต่อไป

รายละเอียด

ISBN : 978-616-556-247-8

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 227 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 69.94 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17