0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 350.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ Leaflet by examples เป็นหนังสือที่ผู้เขียนตั้งใจเขียนเพื่อให้ผู้ที่ต้องการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ขึ้นมาแสดงผลบนระบบอินเทอร์เน็ต หนังสือเล่มนี้มีวิธีการเขียนที่แตกต่างจากหนังสือการเขียนโปรแกรมทั่วๆ ไปอยู่บ้าง ไม่ได้ปูพื้นฐานหรือแนะนำเครื่องมือแต่ละชิ้นเพื่อให้ผู้อ่านเอาไปเขียนประกอบใช้งาน แต่หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเลือกสอนการใช้งานโดยใช้ตัวอย่างเป็นหลัก ซึ่งเนื้อหาที่นำมาเป็นตัวอย่างนี้ได้จากประสบการณ์ของผู้เขียน ที่มีหน้าที่ในการสอนและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแผนที่บนระบบอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างที่นำมาประกอบด้วยเว็บแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาแปลงที่ดิน เว็บแอปพลิเคชันใช้ค้นหาเส้นทางท่องเที่ยว เว็บแอปพลิเคชันสำหรับกรอกข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม เว็บแอปพลิเคชันการติดตามสถานการณ์ไฟป่า เว็บแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนโรคระบาดจากยุง เว็บแอปพลิเคชันการนำเข้าข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และ เว็บแอปพลิเคชันแสดงรายงานข้อมูลประชากร ในรูปแบบ Dashboard ซึ่งตัวอย่างที่นำมาล้วนแต่เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่มักถูกเขียนขึ้นมาเพื่อนำไปใช้งานจริงอยู่บ่อยครั้ง ในทุกๆ บทผู้อ่านจะได้เริ่มตั้งแต่การสร้างโปรเจคไปจนถึงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจนสำเร็จ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหนังสือ Leaflet by examples

รายละเอียด

ISBN : 978-616-93444-2-1

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 292 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 95.62 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท แมพพิเดีย จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว