0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ ทรงแก้ความในคาถาซึ่งจารึกในตราอารม์ อันเป็นพระราชลัญจกรแผ่นดินใช้อยู่ในสมัยของพระองค์ท่าน ตราอารม์นี้มีคาถาจารึกไว้ว่า "สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา" ซึ่งเป็นพระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช สา ปุสฺสเทว แปลว่า "ความเป็นผู้พร้อมเพรียงแห่งชนผู้เป็นหมู่แล้วทั้งหลายทั้งปวงให้ความเจริญสำเร็จ" ทรงแสดงถึงพระบรมราโชบายในการสร้างความสามัคคี การทำนุบำรุงประเทศชาติ และความเจริญของบ้านเมือง การจัดพิมพ์ครั้งนี้พระโอรส พระธิดา และพระชายาในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ โปรดให้พิมพ์ในงานพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ครบ ๘๔ พรรษา พ.ศ. ๒๔๘๙

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 26 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 7.85 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup