0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 209.00 ฿

เกี่ยวกับ

การเปลี่ยนเฟสของอาหารและวัสดุบรรจุในกระบวนการแปรรูปและเก็บรักษา ส่งผลโดยตรงต่อสภาวะทางกายภาพและคุณภาพอาหาร การวิเคราะห์สภาวะทางกายภาพของอาหารใช้ทำนายและควบคุมการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหารในระหว่างการแปรรูปและเก็บรักษา การออกแบบกระบวนการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันการเปลี่ยนเฟสของอาหารในระหว่างการเก็บรักษาจนถึงมือผู้บริโภค ดังนั้น การศึกษาการเปลี่ยนเฟสของอาหารในกระบวนการแปรรูป การบรรจุ และเก็บรักษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยตำราเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาวิชาการที่ทันสมัย รวมทั้งกรณีศึกษาจากงานวิจัย จึงเป็นประโยชน์สำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการผลิตและบรรจุอาหาร รวมถึงผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

รายละเอียด

ISBN : 978-616-556-244-7

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 217 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 76.87 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว