0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 241.00 ฿

เกี่ยวกับ

สำหรับการจัดพิมพ์หนังสือ “การจัดการสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัย” เล่มนี้ ผู้เขียนได้อธิบายประโยชน์และโทษของสัตว์ป่า การสูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่า ตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์สัตว์ป่าตามหลักการพื้นฐานทางนิเวศวิทยาสัตว์ป่า เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้ที่สนใจเข้าใจความเป็นมาในการจัดการสัตว์ป่าในภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรสัตว์ป่า และแนวทางการจัดการประชากรให้อยู่ในภาวะสมดุลโดยต้องเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี การเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย การกระจายของสัตว์ป่า การเลือกชนิดอาหารของสัตว์ป่า และการจัดการอาหารให้สอดคล้องกับประชากรสัตว์ป่า วิธีการควบคุมประชากรสัตว์ผู้ล่า และการจัดการสัตว์ผู้ล่าตามนโยบายการควบคุมสัตว์ผู้ล่า การฟื้นฟูสิ่งปกคลุมในถิ่นที่อยู่อาศัย และการจัดการพื้นที่ขอบสำหรับสัตว์ป่า อิทธิพลของน้ำต่อการกระจายและการแยกประชากรของสัตว์ป่าที่ส่งผลต่อสรีรวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ป่า การฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าโดยการพัฒนาแหล่งนํ้า การชดเชยธาตุอาหารที่ขาดแคลน และการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตในถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การจัดตั้งพื้นที่คุ้มครอง การจัดการป่าไม้เพื่อเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การจัดการพืชในทุ่งหญ้า การจัดการการแทะเล็มในทุ่งหญ้า และการเลี้ยงสัตว์ป่าในพื้นที่ทุ่งหญ้า รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการจัดการประชากรและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยใช้ประสบการณ์จากการทำวิจัยมากว่า 20 ปี ในการเขียนหนังสือเล่มนี้

รายละเอียด

ISBN : 9786164437234

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 342 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 30.68 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup