0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 999.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนนำหลักคิดที่ว่า “เรียนรู้ฝึกฝนลงมือทำ” เป็นแนวทางเรียบเรียงเนื้อหาของหนังสือโดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ฝึกฝน และทบทวนการสร้างสูตรคำนวณด้วย DAX (Data Analysis Expression) ในหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน จากนั้นนำมาสร้างวิชวลประเภทต่างๆ แล้วนำวิชวลที่ได้มาทำการออกแแบบและสร้างรายงานและนำเสนอข้อมูลด้วยภาพได้อย่างถูกต้องและตรงตามความคาดหวังของลูกค้า โดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop ผู้อ่านสามารถเริ่มต้นฝึกฝน และทบทวนด้วยการเรียนรู้เทคนิคการสร้างรายงานและนำเสนอข้อมูลสำคัญด้วยภาพ ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวิชวลโมเดล (Data Visualization) เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจแนวทางของการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่างๆ และสามารถเลือกรูปแบบวิชวลและสร้างวิชวลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงสามารถออกแบบและสร้างรายงานนำเสนอข้อมูลสำคัญ (Insights) ได้ โดยเนื้อหาในเล่มได้ออกแบบเป็น 2 ส่วนสำคัญ จำนวน 11 บทเรียน ดังนี้ ส่วนที่ 1 (บทที่ 1) ทบทวนภาพรวมการสร้างรายงานและนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ ได้แก่ เมนูการใช้งาน คำสั่งการใช้งานและตัวอย่างการใช้คำสั่งสร้างรายงาน ส่วนที่ 2 (บทที่ 2–11) เป็นแบบฝึกฝน และทบทวนการสร้างสูตรคำนวณด้วย DAX และสร้างวิชวลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่างๆ ได้แก่ การจัดอันดับข้อมูล การกระจายตัวของข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล การกรองข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล นำเสนอข้อมูลรูปแบบแผนที่ การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน และออกแบบและสร้างหน้ารายงาน สำหรับลูกค้าที่ซื้อหนังสือE-bookผ่านช่องทาง Ookbee หรือ MEB ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่เพจ DATA STORM หรือ พิมพ์link https://www.facebook.com/admindatastorm แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินไปทางข้อความ เพื่อรับ Dataset ไฟล์ข้อมูลสำหรับใช้ฝึกฝน และ ไฟล์ PBIX ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 534 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 141.59 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ DATA STORM

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup