0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 140.00 ฿

เกี่ยวกับ

การสนทนาหรือการเจรจาใดๆ ก็ตาม หากผู้ร่วมสนทนามุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจตรงกัน บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของทั้งสองฝ่าย ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์สมบูรณ์ และยังคงรักษา หรือเพิ่มพูนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน จำเป็นที่ผู้ร่วมสนทนาต้องเข้าใจกระบวนการสนทนาที่เหมาะสมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน หนังสือเล่มนี้ จึงนำเสนอวิธีการสนทนา 12 ขั้นตอน ประกอบด้วย อารยสดับ อารยปุจฉา อารยปริทัศน์ อารยถกแถลง อารยพิจารณา อารยวาที อารยปรึกษา อารยเสวนา อารยญัตติ อารยมติ อารยวิสัจชนา และอารยพันธกิจ อันจะส่งผลให้การสนทนาหรือการเจรจาที่จะเกิดขึ้นนั้น ก่อเกิดประโยชน์ต่อผู้ร่วมสนทนาและมีส่วนช่วยจรรโลงประเทศชาติสังคมให้ดีงาม ผาสุขอย่างแท้จริง

รายละเอียด

ISBN : 9786162052002

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 211 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 36.27 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ successpublishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup