19 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

จากรายงานการสำรวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของคนไทย ของกรมอนามัย ปี 2552 พบว่าคนไทยได้รับโซเดียมจากการกินอาหารมากถึง 4,351.69 มิลลิกรัม/วัน ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่าที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทยที่กำหนดให้ได้รับโซเดียมวันละไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัม และแหล่งสำคัญของโซเดียมคลอไรด์ได้รัจากเครื่องปรุงมากที่สุด ได้แก่ เกลือ ปริมาณเฉลี่ย 3,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน รองลงมาคือ น้ำปลา ปริมาณเฉลี่ย 2,600 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน

รายละเอียด

ISBN : 978-616-11-2307-9

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 31 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 3.12 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ กรมอนามัย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup