0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 220.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ "การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพแลเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101" เล่มนี้ เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหากภายในประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ความรู้เบื้อง มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 9001 : 2008 ข้อกำหนดด้านการจัดทำเอกสาร คู่มือคุณภาพ หลักการเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ เทคนิคการปรับปรุงผลิตภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อการวางแผนและพัฒนางาน พร้อมทั้งมีใบมอบหมายงานและแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้

รายละเอียด

ISBN : 9786160818150

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 307 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 25.87 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup