0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 249.00 ฿

เกี่ยวกับ

วิศวกรรมระบบรางเป็นสาขาที่ใช้หลักการทางวิศวกรรมที่หลากหลาย เพื่อประยุกต์กับองค์ประกอบของระบบราง หลักการวิศวกรรมระบบรางเล่มนี้เหมาะสมกับผู้มีพื้นฐานทางวิศวกรรมในการศึกษาด้วยตนเองโดยเนื้อหาครอบคลุมถึงภาพรวมของระบบราง ทางถาวร รถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณ ปฏิสัมพันธ์ของล้อและราง การเคลื่อนที่ของรถไฟ การเดินรถ และค่าใช้จ่ายในการลงทุนและบำรุงรักษาระบบราง การเรียนรู้หลักการวิศวกรรมระบบรางจะช่วยให้เข้าใจภาพรวมของระบบรางได้ดี สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่มีความสนใจ และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานด้านวิศวกรรมระบบรางได้ต่อไป

รายละเอียด

ISBN : 978-616-556-250-8

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 348 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 178.72 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว