12 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 369.00 ฿

เกี่ยวกับ

"เนื้อหาในหนังสือจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเขียนชิ้นงาน และงานประกอบชิ้นส่วนในระดับกลาง ซึ่งเรียงตามลำดับความสำคัญของเนื้อหา โดยแบ่งเป็น 12 บท ได้แก่ การเรียนรู้เทคนิคการเขียนชิ้นงานและการประกอบ การใช้คำสั่งที่มีการป้อนค่าตัวแปรมากขึ้นและตัวอย่างที่มีรายละเอียดมากขึ้น การเขียนชิ้นงาน Configuration การนำเสนอภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ SolidWorks Animator การเขียนชิ้นงานมาตรฐานด้วย SolidWorks Toolbox การแสดงภาพเหมือนจริงของชิ้นงานด้วย SolidWorks PhotoWorks เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าใจและทำตามได้ง่ายเพียงคลิกตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ ผู้อ่านควรผ่านการเรียนรู้ในระดับพื้นฐานมาก่อน จึงจะสามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุด เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย บทที่ 1 เครื่องมือ SolidWorks และการเขียนเส้นร่าง บทที่ 2 การเขียนชิ้นงานด้วยความสมมาตร บทที่ 3 การเขียนชิ้นงานด้วยการทำสำเนาชุด บทที่ 4 การสร้างชิ้นงานจากการหมุน (Revolve) บทที่ 5 ตารางออกแบบและชุดตัวแปรควบคุม (Design Table and Configurations) บทที่ 6 การเขียนชิ้นส่วนผนังบางและแผ่นครีบ บทที่ 7 งานเชื่อม (Weldments) บทที่ 8 การประกอบชิ้นงานและการใช้ Configuration ในงานประกอบ บทที่ 9 วิเคราะห์การเคลื่อนไหวและภาพแยกชิ้น บทที่ 10 เขียนชิ้นส่วนสำเร็จรูปด้วย SolidWorks Toolbox บทที่ 11 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย SolidWorks Animator บทที่ 12 การสร้างภาพเสมือนจริง (PhotoWorks) เหมาะสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอน วิชา Computer Aided Design for Engineering และวิชาเขียนแบบวิศวกรรม ผู้ที่ทำงานออกแบบและเขียนแบบที่ต้องการลดเวลาการทำงาน วิศวกร และบุคคลที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน"

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 508 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 64.22 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ TPA Publishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup