0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 90.00 ฿

เกี่ยวกับ

ถ้าต้องการประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น ในทางการเมือง ธุรกิจการค้า หรืออาชีพอื่น ๆ ต้องวางแผนหลักล่วงหน้าอย่างถูกต้อง บนพื้นฐานทำความเข้าใจสภาพโดยรวมให้ชัดเจน ไม่เพียงต้อง “รู้เรา” ยังต้อง “รู้เขา” และอย่าให้เขา “รู้เรา” ซึ่ง วิธี “ล้วงถาม” ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญยิ่ง มีทัศนคติ หลักการ วิธีการ และรายละเอียดมากมาย แต่ก็ประหลาดนักที่หาหนังสือเกี่ยวกับ วิธี “ล้วงถาม” ในท้องตลาดไม่ได้เลย... ...จงปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ตรงตามความเป็นจริง ไม่ว่าเราคือผู้นำหรือผู้ตามในวงการใด พึงแสดงออกเป็นคนดีมีคุณธรรม ใจกว้าง ซื่อสัตย์ แต่ก็มีสติ รู้เท่าทัน พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นคนละคนได้ทันที ในกรณีต้องรับมือคนชั่วร้าย เจ้าเล่ห์ ไร้คุณธรรม หากจำเป็น ตลอดถึงกล้าแสดงตัวเสมือนหนึ่งคนโง่ เพื่อหยั่งรู้เข้าใจผู้อื่นอย่างถ่องแท้ เพราะมีแต่ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ยอมรับคุณสมบัติเหล่านี้ได้ จึงจะเข้าใจ กระทั่งสามารถใช้วิธีการและกลยุทธ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง “การล้วงถาม” ได้อย่างเหมาะสม แยบคาย และแนบเนียน...

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 172 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 11.80 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ เต๋าประยุกต์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup