0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจบริการ ความหมายของบริการ ลักษณะเฉพาะของบริการ การจำแนกประเภทบริการ ขอบเขตของการบริการ การพัฒนากลยุทธ์ และส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์บริการ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การกำจัดผลิตภัณฑ์บริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งราคา วิธีการตั้งราคาค่าบริการ เทคนิคในการตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย วิธีการจัดจำหน่าย ทำเลที่ตั้ง พนักงานบริการ ลูกค้า การจัดการลักษณะทางกายภาพ การออกแบบสภาพแวดล้อม กระบวนการและผลิตภาพการให้บริการ

รายละเอียด

ISBN : 978-616-556-063-4

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 159 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 19.01 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว