0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 269.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ "วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน (Construction Materials & Technique)" นี้ สามารถใช้เรียนร่วมกับวิชา 30121-002 วัสดุก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา 30106-007 วัสดุและเทคนิคการทำงาน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และวิชา 30108-0005 วัสดุและวิธิการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเป็นวิชาชีพพื้นฐานในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสาขาวิชาอื่นๆ ที่ใกล้เคียง รวมถึงวิศวกรและสถาปนิกทั้งหลายที่ควรต้องรู้ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานด้านวัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงานเกี่ยววัสดุนั้นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่อไป โดยเนื้อหาวิชาครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียด

ISBN : 9786160846009

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 514 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 63.09 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup