0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 72.00 ฿

เกี่ยวกับ

การพยาบาลครอบครัวเป็นการให้บริการสุขภาพแก่บุคคลและครอบครัว โดยใช้ ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศิลปะการพยาบาลมาใช้ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ให้การพยาบาล และช่วยฟื้นฟูสภาพบุคคลและครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้บุคคลและครอบครัวสามารถเผชิญภาวะวิกฤตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้ อย่างเหมาะสม หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ผสมผสานเนื้อหา ความรู้จากประสบการณ์ในการ สอนนักศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การเยี่ยมบ้านบุคคลและครอบครัวในชุมชน การทบทวนวรรณกรรม และประสบการณ์จากการศึกษาวิจัย โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้อ่าน มีความเข้าใจและสามารถดูแลบุคคลและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ บุคคลและครอบครัวสามารถด􀅀ำรงภาวะสุขภาพได้อย่างปลอดภัย และเหมาะสมกับบริบท ของแต่ละครอบครัว

รายละเอียด

ISBN : 978-616-279-931-0

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 250 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 132.77 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup