0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 149.00 ฿

เกี่ยวกับ

อธิบายเนื้อหาตามหลักสูตร สทศ. โดยยึดโครงสร้างหนังสือบาลีไวยากรณ์ "สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ" สำหรับเล่มนี้อธิบายแบบแยกส่วนดังนี้ 1.นามศัพท์ ​(เกี่ยวกับคำนาม,วิธีการแยกประเภทคำนาม,วิธีแจกวิภัตติ 13 การันต์) 2.กติปยศัพท์ (ศัพท์ตกหล่น) มโนคณะศัพท์ (กลุ่มของ มน ศัพท์) และ ศัพท์พิเศษจำนวน 6 ศัพท์ที่นิยมใช้บ่อยๆ 3.สังขยา (เกี่ยวกับตัวเลขทางภาษาบาลี, การบวก, การคูณ, การจัดสังขยาลงในลิงค์และวจนะ) 4.สัพพนาม (คำใช้แทนคำนามนาม) 5.อัพยยศัพท์ (คำที่แจกด้วยวิภัตตินามทั้ง 7 ไม่ได้ แต่สามารถแปลออกเสียงรูปวิภัตติได้, อุปสัค, นิบาต, ปัจจัยท้ายเล่มนาม) *****เอกสารนี้ใช้ประกอบการเรียนคอร์สออนไลน์บนเว็บไซต์ www.pali-training.com*****

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 83 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 38.66 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ webinfo793gmailcom

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว