0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 69.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 69.00 บาท

กด *410506957230019

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

หนังสือฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เรื่อง เสียงและการได้ยิน เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้น ตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจ โดยได้สรุปสาระสำคัญของ แต่ละเรื่อง พร้อมแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้ประเมินความรู้ความสามารถของตนเองได้เป็นอย่างดี เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 1. เสียงและการได้ยิน 2. พื้นฐานลอการิทึมสำหรับให้คำนวณเรื่องเสียง 3. ผลต่างระดับความเข้มเสียง 4. ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเสียงกับอุณหภูมิ 5. กราฟความดันกับการกระจัดของอนุภาคตัวกลาง 6. การสะท้อน และการหักเห 7. การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด 8. การหาตำแหน่งเสียงดัง (A) และเสียงค่อย (N) บนแนวเส้นตรงใดๆ 9. เสียงสะท้อนกลับมาแทรกสอดกับเสียงเดิม 10. บีตส์ (Beats) 11. การสั่นพ้อง, การกำทอน (Resonance) 12. ความถี่มูลฐานกับฮาร์มอนิค 13. สรุปสูตรเสียง 14. คลื่นกระแทกและกรวยเสียง 15. ระดับเสียงและเสียงดนตรี 16. ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (Doppler effect) 17. การหาความถี่เสียงที่ปรากฏต่อผู้ฟัง 18. คุณภาพเสียงและหูกับการได้ยิน

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 54 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 11.16 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Bell and Bomb Maths and Physics Tutor

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว