0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 84.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ "การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี" ในส่วนของศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้อนและจัดรูปแบบข้อมูล การสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชั่นในการคำนวณ เพื่อสร้างสมุดบันทึกรายการขั้นต้นการปรับแก้ข้อมุลและการจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงิน การออกรายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับ พร้อมแบบทดสอบท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

รายละเอียด

ISBN : 9786160824830

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 216 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 22.48 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup