0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 139.00 ฿

เกี่ยวกับ

"ตำราการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์เล่มนี้ เขียนจากประสบการณ์ของผู้เขียนโดยมีการแนะนำเทคนิคต่างๆ อย่างละเอียดพร้อมมีภาพบรรยายประกอบทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติ โดยบางส่วนได้จากการศึกษาทดลองของผู้เขียนเอง พร้อมทั้งได้รวบรวมวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับตัวอย่างแต่ละประเภท โดยเน้นให้ง่าย สะดวกและประหยัด เนื้อหาของตำราได้เขียนถึงหลักการและวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ รวมถึงการทำตัวอย่างสัตว์จำลองและการดองใสสัตว์ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 13 บท คือ บทที่ 1 จะกล่าวถึงหลักการและบทบาทของพิพิธภัณฑ์พืชและสัตว์ บทที่ 2 หลักการเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ บทที่ 3 การเก็บรักษาตัวอย่างพืชโดยการอัดแห้ง บทที่ 4 และ 5 หลักการและวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ด้วยสารเคมีทั้งสัตว์น้ำจืดแลน้ำเค็ม ตั้งแต่บทที่ 6 เป็นต้นไป จะกล่าวถึงวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ในแต่ละประเภทที่มีวิธีการเฉพาะเจาะจง และรวมไปถึงการทำโครงกระดูกสัตว์ การทำตัวอย่างปลาเทียม และการดองใสสัตว์ ผู้เขียนหวังว่าตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจที่ต้องการจะเก็บรักษาตัวอย่างตัวอย่างพืชและสัตว์อย่างถูกวิธี เพื่อให้มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน และมีสภาพที่ใกล้เคียงตามธรรมชาติ"

รายละเอียด

ISBN : 978-974-9934-28-9

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 217 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 33.18 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว