0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 156.00 ฿

เกี่ยวกับ

สำนักพิมพ์ : MD ราคาปก : 195 บาท การโค้ช...เป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างมาก แพทย์หลายคนที่นั่นใช้หลักการนี้ศาสตร์นี้เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บป่วยในทุกๆ มิติหนังสือเล่มหนึ่งที่กล่าวอ้างถึงทฤษฎีของนักจิตวิทยามนุษยศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายยิวท่านหนึ่ง คือ ศ.ดร.อับราฮัม มาสโลว์ ที่เรานิยมเรียกว่า “ทฤษฎีมาสโลว์” นับได้ว่าเป็นทฤษฎีที่นำ เสนอความต้องการของมนุษย์ที่พึงควรจะมีได้อย่างครบครันบันไดขั้นแรก ปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคบันไดขั้นที่สอง ความปลอดภัยในชีวิตบันไดขั้นที่สาม การได้รับการยอมรับบันไดขั้นที่สี่ เกียรติยศบันไดขั้นที่ห้า ได้ทำ ในสิ่งที่อยากทำ แต่มีคุณค่า (จะทางด้านสังคมและจิตใจแล้วแต่บุคคล)หลายคนได้ยึดเอาทฤษฎีนี้เป็นตัวตั้ง และพยายามที่จะดำ เนินรอยตามไปทีละขั้นเพื่อให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย แต่วิธีทำ ของแต่ละคนนั้นย่อมจะมีความแตกต่างกันออกไปว่าจะทำ ด้วยวิธีการใดก็ตาม และเมื่อใดที่ชีวิตเขาติดล็อกทางความคิด ไม่ว่าจะเป็นเพราะบันไดขั้นไหนก็ตาม การโค้ชก็สามารถช่วยได้จริงเล่มนี้ผู้เขียนได้นำ เอาหลักวิชาโค้ชมารวบรวมเอาไว้อย่างครบสมบูรณ์ ทางสำ นักพิมพ์จึงจัดพิมพ์ขึ้นมาและใช้ชื่อว่า มาสเตอร์โค้ชเพราะชื่อนี้สมควรอย่างยิ่ง ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

รายละเอียด

ISBN : 9786165787710

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 145 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 6.78 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว