2 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 220.00 ฿

เกี่ยวกับ

จริต 6 มาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก เป็นศาสตร์สากล ไม่มีลิขสิทธิ์ ทุกคนสามารถศึกษาและนําไปประยุกต์ใช้ ได้ จริต 6 คือ จริยา 6 แบบ และจริยา คือ สิ่งที่ทําเป็นนิสัย ซึ่งมาจาก แรงขับภายใน ที่มีอิทธิพลต่อวิธีคิด การตัดสินใจ กิริยาอาการ และพฤติกรรมที่แสดงออก แรงขับที่แม้แต่ตัวเขาเองยังไม่รู้ตัวว่ามาจากไหน จริตที่ต่างกัน เปรียบได้ดังคนที่สวมแว่นตาที่มีเลนส์ต่างสี ทำให้เห็นสิ่งเดียวกันต่างสีกันไป การมองต่างมุมนี้เอง บางครั้งทําให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงจนเกินรับมือ แต่หากเราเข้าใจจริตอย่างถ่องแท้ เราจะเห็นในสิ่งที่เขาเห็น เข้าใจในสิ่งที่เขาคิด และจะสามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาตอบสนองและพฤติกรรมของเขาต่อสิ่งเร้ารอบตัว เมื่อนัั้น เราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้ง การรบราฆ่าฟัน และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสันติระยะยาวได้ ผู้เขียนเน้นรูปแบบหนังสือและภาษาที่อ่านง่าย มีภาพช่วยเล่าเรื่อง สื่อสารแบบตรงไปตรงมาแต่แฝงด้วยคมคิด ภาพประกอบทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้เขียนโดยน้องภูหินร่องกล้า ลูกชายวัย 9 ขวบของผู้เขียนเอง และขอขอบพระคุณคณาจารย์ ทุกท่านทั้งสาขาสิ่งแวดล้อม สาขาความปลอดภัย และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ขอบพระคุณอาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง และเพื่อนวิทยากรที่ปรึกษาในรุ่นเดียวกันที่ช่วยแบ่งปันแนวคิดและแรงบรรดาลใจในการเขียนหนังสือจนจบเล่ม ขอบคุณเพื่อนพี่น้องสายวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) และกัลยาณมิตรทุกท่านที่พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน้างานจริง ซึ่งเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศในการเขียนหนังสือเล่มนี้ และขอบคุณกำลังใจจากบุคคล อันเป็นที่รักในครอบครัว และกัลยาณมิตรรอบกายทุกท่าน และคาดหวังว่า สาระธรรมดาจากคนธรรมดา จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจแก่นสาระความปลอดภัย และเรียนรู้เครื่องมือทางจิตวิทยา ที่จะช่วยสร้างสรรค์ความปลอดภัยทั้งที่บ้านและที่ทำงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะกล้าพอที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง เพื่อให้สังคมรอบกายปลอดภัย และน่าอยู่ยิ่งขึ้น เนื้อหาในเล่ม ส่วนที่ 1 : รู้จักจริต ส่วนที่ 2 : ชงจริต ส่วนที่ 3 : อ่านตนเอง ส่วนที่ 4 : จริต 6 กับจิตวิทยาความปลอดภัย ส่วนที่ 1 : รู้จักจริต 1. จริต 6 คืออะไร ? 2. จริต 6 มาจากไหน ? 3. จริต 6 มีอะไรบ้าง ? 4. นอกจากจริต 6 แล้ว มีอะไรที่น่าสนใจอีก ? 5. ระหว่างจริต 6 กับเครื่องมืออื่น อันไหนดีกว่ากัน ? 6. ประโยชน์ของจริต 6 คืออะไร ? 7. ต้องศึกษาลึกแค่ไหน จึงจะสามารถนำไปใช้ได้จริง ? 8. จริต 6 ในชีวิตประจำวัน 9. จริต 6 เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างไร ? 10. นอกจากความปลอดภัยในงานแล้ว จริต 6 เกี่ยวข้องกับเรื่องใดอีก ? 11. จริตทั้ง 6 มีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร ? 12. สังเกตความคล้ายและความต่างของคู่จริตอย่างไร ? 13. จริตใดบ้างที่ต่างขั้วกัน ? ส่วนที่ 2 : ชงจริต 1. จริตผสม 2. จริตเด่น 3. จริตรอง 4. ดัดจริต 5. ชงจริต ส่วนที่ 3 : อ่านตนเอง 1. อ่านตนเอง 2. หัวโขนกับจริต 3. จริตที่ใช่และที่ชอบ 4. วิธีการเปลี่ยนจริตผู้อื่น 5. สรุปท้ายบท ส่วนที่ 4 : จริต 6 กับจิตวิทยาความปลอดภัย 1. จริต 6 กับจิตวิทยาความปลอดภัย 2. แก่นความปลอดภัย 3. คน งาน และองค์การ 4. แรงจูงใจด้านความปลอดภัย 5. ทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย 6. การรับรู้บรรยากาศความปลอดภัย 7. ภาวะผู้นำแบบต่าง ๆ 8. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัย 9. พฤติกรรมความปลอดภัย 10. พฤติกรรมกลุ่ม 11. วัฒนธรรมความปลอดภัย 12. Safety Virus 13. จริตเขา จริตเรา สรุปจากผู้เขียน จะดีไม่น้อยหากทุกคนรู้จักจริตของตนเอง และเข้าใจจริตของผู้อื่น สามารถดึงเอาจุดเด่นและกำกับจุดด้อยของแต่ละจริตที่ผสมอยู่ในตัวเรามาใช้ได้เหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งในชีวิตส่วนตัว ในสังคม และในงาน โดยเฉพาะงานด้านความปลอดภัย ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการอยู่ร่วมกันของคนนานาจริต...

รายละเอียด

ISBN : 978-616-497-166-0

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 260 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 109.90 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ udonk

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup