0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 135.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 129.00 บาท

กด *410512959970790

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนนี้ เสมือนประกอบด้วยหนังสือสองเล่มที่เสริมส่งค้ำจุนและอธิบายประกอบซึ่งกันและกัน โดยภาคแรกเป็นการอธิบายถึงเหตุหรือปรากฎการณ์เชิงทฤษฎีที่ทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน ในขณะที่ภาคที่สองเป็นการกล่าวถึงผลหรือข้อปฏิบัติ อันได้แก่ เครื่องมือทางการบริหารบางอย่างที่สร้างและธำรงความได้เปรียบเชิงแข่งขันของบริษัทไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารบังเกิดความเข้าใจและเลือกเครื่องมือในการบริหารที่เหมาะสมกับบริษัทในแต่ละช่วงเวลา แทนที่จะนำมาใช้ตามกระแสนิยมและประสบความล้มเหลวในเวลาต่อมา

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 298 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 25.18 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว