0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

การตรวจสุขภาพองค์กรเปรียบเหมือนการตรวจสุขภาพประจำปี ด้วยการเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ หากตรวจพบโรคหรืออาการผิดปกติต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม สำหรับการตรวจสุขภาพองค์กรนั้น คือการเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยองค์กรเพื่อหาปัญหาต่าง ๆ ผ่าน “รายงานทางการเงิน” งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน (เบ็ดเสร็จ) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ แนะนำการตรวจสุขภาพขององค์กรผ่านการอ่านงบการเงินว่าต้องพิจารณาจุดใด พร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจ ทำให้ทราบถึงข้อมูลบัญชีและตัวเลขในงบการเงินที่แท้จริงขององค์กร ส่วนใดผิดพลาดต้องแก้ไข สิ่งใดต้องวางแผนพัฒนา เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง สร้างองค์กรให้เติบโตและประสบความสำเร็จ +++++++++++++++++++++++

รายละเอียด

ISBN : 9786163023117

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 23 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 3.69 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup