0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

เมื่อเร็วๆนี้ผู้เขียนได้อ่านข่าวการไปทำการุณยฆาตที่สวิสเซอรแลนด์ ด้วยความสมัครใจของบุคคลสองท่าน โดยท่านหนึ่งมีอายุที่มากแล้วและมีสุขภาพที่ดี แต่มีความเบื่อหน่ายที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไป และอีกหนึ่งท่านมีอายุยังไม่มากนัก แต่มีปัญหาทางสุขภาพทางกายอย่างรุนแรง หลังจากอ่านข่าวแล้วผู้เขียนก็ต้องขอชื่นชมในความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวของทั้งสองท่าน ถ้าท่านได้ทำการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นี้อย่างรอบคอบ และไม่ได้ทำด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบที่ต้องการจะหนีให้พ้นจากปัญหาที่มีเท่านั้น และที่สำคัญถ้าท่านสามารถปล่อยวางในสังขารที่เปรียบเสมือนเรือผุหรือเกวียนที่ชำรุดนี้ได้อย่างแท้จริงแล้ว ซึ่งวิธีการนี้แตกต่างจากบุคคลที่ทำการฆ่าตัวตายแบบใช้อารมณ์เพียงเพราะไม่สามารถที่จะเอาชนะความอยากที่จะหนีให้พ้นไปจากความทุกข์ในขณะนั้นให้ได้เท่านั้น เพราะการฆ่าตัวตายแบบที่ไม่ได้มีการคิดให้รอบคอบ แต่ทำไปเพียงเพราะต้องการหนีจากปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ไปให้ได้เท่านั้น อีกทั้งยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายและไม่ได้ทำการฝึกฝนการวางจิตให้ถูกต้องก่อนตายนั้น ส่วนมากแล้วดวงจิตเหล่านั้นก็จะต้องไปลงเอยที่อบายภูมิทั้งสิ้น ดังในพระสูตรที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายที่ไม่สมควรถูกตำหนิเสมอไปดังนี้ว่า ปัญหา : เรื่องมีอยู่ว่า พระฉันนะอาพาธหนัก และคิดจะฆ่าตัวตายด้วยศาสตรา(อาวุธ) พระสารีบุตรได้เทศนาสั่งสอนและห้ามปรามท่านไว้ แต่ในที่สุดพระฉันนะก็ฆ่าตัวตายไปจนได้ และได้รับคำตำหนิติเตียนจากญาติมิตรและคนอื่นๆเป็นอันมาก พระสารีบุตรจึงทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องนี้ ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสตอบไว้ดังนี้ พุทธดำรัสตอบ : “ดูก่อนสารีบุตร พระฉันนะยังมีสกุลมิตร สกุลสหายและสกุลอื่นๆที่คอยตำหนิอยู่ก็จริง แต่เราหาเรียกบุคคลว่า สมควรถูกตำหนิด้วยเหตุเพียงเท่านี้ไม่.... บุคคลใดแลทิ้งกายนี้และยึดมั่นในกายอื่น บุคคลนั้นเราเรียกว่า สมควรที่จะถูกตำหนิ แต่ฉันนะภิกษุหามีลักษณะเช่นนี้ไม่ ฉันนะภิกษุหาศาสตรามาฆ่าตัวตาย อย่างไม่สมควรถูกตำหนิ” จะเห็นได้ว่าแม้แต่พระพุทธองค์ท่านก็ทรงให้ความสำคัญต่อการวางจิตให้ถูกต้องก่อนตาย คือถ้าคนผู้นั้นสามารถเข้าใจถึงความทุกข์ในสังสารวัฏนี้ได้และไม่ต้องการที่จะมาเกิดอีกจริงๆเท่านั้น จึงสมควรที่จะทำการฆ่าตัวตายโดยไม่ถูกตำหนิจากผู้ใดได้ แต่ถ้าบุคคลผู้นั้นกระทำการฆ่าตัวตายเพียงเพราะต้องการที่จะหนีให้พ้นต่อปัญหาหรือความทุกข์ที่กำลังเผชิญอยู่ไปให้ได้เท่านั้น เช่นนี้แล้วโอกาสที่จะได้ไปเกิดใหม่ในอบายภูมิที่มีแต่ความทุกข์ทรมานก็จะเป็นไปได้มาก “ตายแล้วจะไปไหนดี” จึงเป็นหนังสือที่เหมาะสมต่อการเป็นคู่มือหรือแนวคิด สำหรับท่านผู้อ่านที่มีความต้องการที่จะเรียนรู้ถึงวิธีที่ถูกต้องตามแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงบอกสอนไว้ ในการที่จะเตรียมตัวเองให้พร้อมเมื่อช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตมาถึง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องหลงทางไปเกิดในภพภูมิที่จะทำให้ท่านต้องเผชิญกับความทุกข์หนักใดๆ เช่น อบายภูมิหรือนรก ฯลฯกันได้อีก โดยในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้สอดแทรกแนวคิด ตัวอย่างตลอดจนคำแนะนำต่างๆที่เป็นไปในแนวทางเดียวกับคำสอนที่พระพุทธองค์และพระอริยบุคคลทั้งหลายได้ทรงเมตตาบอกสอนเอาไว้ถึงแนวทางของการพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวง ซึ่งการที่จะเตรียมตัววางแผนชีวิตหลังความตายของเรานั้น มันไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเย็นจนเกินไปจนทำกันไม่ได้ เพียงแต่ก่อนอื่นเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรม และหัวข้อธรรมที่สำคัญๆบางข้อให้ได้กันเสียก่อนเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อฝึกให้จิตของเราเข้าใจและยอมรับที่จะจดจำแต่ในวิธีที่ถูกต้องนี้ใส่เข้าไปไว้ในจิตของเราให้ได้มากพอ เพราะใจความสำคัญของการเตรียมตัวของเราให้พร้อมก่อนที่จะตายจริงนั้นก็ คือการฝึกฝนกายและจิตของเราให้คุ้นเคยอยู่แต่ในสิ่งที่เป็นกุศลหรือเป็นอุเบกขา (เฉยๆแบบมีสติรู้ตัว)ให้มาก เพื่อที่จะทำให้จิตนั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะเผชิญกับความตายอย่างมีสติ โดยจะไม่กลัว หรือตื่นตกใจใดๆกับสภาวะคับขันที่กำลังมาถึงนั้น ซึ่งถ้าทำได้ดังนี้ โอกาสที่เราจะ “หลงตาย” ก็จะไม่เกิดขึ้น และทำให้เราสามารถมีความมั่นใจได้ว่าอย่างน้อยที่สุด เราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิที่มีแต่ความทุกข์ทรมานหนักใดๆได้อีก

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 330 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 22.08 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Patidja.555

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว