0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

หนังใหญ่ในประเทศไทยมีแค่ ๓ แห่งคือวัดขนอน ราชบุรี วัดบ้านดอน ระยอง และวัดสว่างอารมณ์ สิงห์บุรี เท่านั้นหรือ? จากความอยากรู้ว่า หนังใหญ่ มหรสพหลวงที่ยิ่งใหญ่ ในราชูปถัมป์ ที่ถ่ายเทมาเป็นมหรสพราษฎร์ใต้ความดูแลของสมภารเจ้าวัดในชุมชน มีอยู่ที่ไหนบ้าง และงานค้นคว้าศึกษาหนังใหญ่ครั้งนี้ คือคำตอบ และเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตลอดชีวิต ถึงแม้ว่างานงานค้นคว้าศึกษาครั้งนี้จะรวบรวม ความเป็นมาของชุมชนหนังใหญ่ในอดีตและปัจจุบัน ไว้ได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็ตาม แต่การเรียนรู้ศึกษาหนังใหญ่ยังไม่สิ้นสุด หากแต่เป็นเพียงจุดเริ่มในการมองภาพกว้างของหนังใหญ่ เป็นหมุดปักแผนที่ให้ผู้สนใจรวมถึงผู้เขียนเอง ได้แสวงหาความรู้เชิงลึกในแต่ละชุมชนหนังใหญ่และสารัตถะองค์รวมที่มีคุณค่ามหาศาล เพื่อยังประโยชน์ในการเป็นคลังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และคืนความรู้สู่ชุมชนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ผู้เขียนได้เสนอแนะประเด็นงานวิจัยหนังใหญ่จำนวนหนึ่งเพื่อเป็นแนวทาง และพร้อมให้คำแนะนำหรือร่วมสนับสนุนไม่มากก็น้อยตามกำลังความสามารถ เพื่อให้การแสดงหนังใหญ่รวมถึงศิลปการแสดงไทยทุกแขนงในแต่ละชุมชน ยืนหยัดอยู่ได้อย่างยืนยาว เท่าทัน และมีศักดิ์ศรี งานค้นคว้าศึกษาครั้งนี้จึงเป็นจุดสำคัญที่ภาครัฐคือ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญ มอบโอกาสและทุนสนับสนุนให้ผู้เขียนได้ ส่งต่อความรู้เรื่องหนังใหญ่ทั้งหมดให้แก่สาธารณะชนต่อไป

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 236 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 109.85 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ คมสันต์ สุทนต์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup