0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 69.00 ฿

เกี่ยวกับ

แอสฟัลต์ระบบซูเปอร์เพฟ เป็นตำราที่กล่าวถึงข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสำหรับตัวเชื่อมประสานประเภทแอสฟัลต์ระบบซูเปอร์เพฟ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพของผิวทางลาดยาง โดยการจำกัดศักยภาพซึ่งเป็นความสามารถที่แฝงอยู่ของตัวเชื่อมประสานประเภทแอสฟัลต์ มุ่งเน้นในเรื่องการเสียรูปอย่างถาวร การแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ และการแตกร้าวเนื่องจากความล้าที่เกิดขึ้นในผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต การทดสอบคุณสมบัติของแอสฟัลต์ตามระบบซูเปอร์เพฟจะกระทำ ณ อุณหภูมิต่าง ๆ ที่ถนนลาดยางจะต้องเผชิญตามสภาพจริง ต่างจากวิธีดั้งเดิมที่กำหนดอุณหภูมิทดสอบ ณ อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งที่กำหนดไว้ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพใช้งานจริง ดั้งนั้นวิธีการของระบบซูเปอร์เพฟจะทำให้ทราบคุณสมบัติที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นในสนามได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

รายละเอียด

ISBN : 974-537-173-4

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 139 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 6.34 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว