15 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 119.00 ฿

เกี่ยวกับ

กรรมฐานเปิดโลก เป็นวิชาที่ หลวงพ่อคง จัตตมโล เป็นผู้นำมาเผยแพร่ นับเป็นวิธีการฝึกฝนจิตแนวทางหนึ่งที่ภาวนาไปแล้วก่อให้เกิดปีติที่เรียกว่า “ธรรมลง” ซึ่งระหว่างนั้นอาจมีการติดต่อสื่อสารกับเจ้ากรรมนายเวรหรือเทพเจ้าอย่างหนึ่งอย่างใดได้ วิธีการเช่นนี้นับเป็นวิธีที่แปลกประหลาด น่าอัศจรรย์และได้ผลดีที่ว่า ทำให้ผู้มาฝึกใหม่เห็นผลเร็ว โดยวิธีนี้ทำให้ผู้ฝึกมีกำลังใจ ที่สำคัญทำให้เกิดความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ เมื่อมาฝึกแล้วกลับไปก็จะไม่กล้าทำบาปทำกรรม โดยการเขียนเรื่องวิชากรรมฐานเปิดโลกครั้งนี้ ได้รวบรวมเอาการทำกรรมฐานมโนยิทธิ ตามแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ซึ่งเมื่อปฏิบัติไปแล้วสามารถเห็นนรกสวรรค์ได้ ก็เป็นอีกแนวทางที่ทำให้ผู้ปฏิบัติเชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้า ชีวิตหลังความตายเชื่อเรื่องนรกสวรรค์บาปบุญคุณโทษ รวมถึงวิชาอื่นๆ ที่มีความมหัศจรรย์ใกล้เคียงกัน นำมารวบรวมไว้เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา วิธีการของกรรมฐานที่ต่างกันมีผลที่เกิดขึ้นต่างๆ นั้น ที่สุดจะเห็นได้ว่าเป็นไปเพื่อความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์ เป็นไปเพื่อกล่อมเกลาให้คนเป็นคนดี ที่สุดคือสามารถพ้นทุกข์ จากสังสารวัฏฏ์ได้ การทำกรรมฐานนั้นเป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบัน ความสุขในอนาคต เพื่อเสริมสร้างสติปัญญา ความสงบในใจ เป็นการเสริมสร้างพลังจิตสะสมไว้ยามเมื่อมีภัยมีอุปสรรคอำนาจพลังจิตก็จะส่งออกไปคุ้มครองป้องกันแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัตินั้นได้ตามสมควรแก่การปฏิบัติ หรือแม้แต่การทำงานใดๆ ก็ตามพลังจิตที่เกิดจากการปฏิบัติจะแผ่ออกมาโดยอัติโนมัติทำให้การทำงานต่างๆ ประสบความสำเร็จเหนือกว่าบุคคลอื่นๆ

รายละเอียด

ISBN : 978-616-526-064-0

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 201 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 21.51 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Green Panyayan

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว