2 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 199.00 ฿

เกี่ยวกับ

คู่มือไพ่ยิปซีพยากรณ์ (The Tarot Guide) เล่มนี้ เป็นการรวบรวมและสรุปการตีความไพ่ และวิธีการอ่านไพ่แบบจัดระเบียบเรียบเรียง เพื่อให้ผู้อ่านได้นำไปใช้งานได้แบบไม่สับสน เนื้อหาบางบทบางตอนจะถูกตัดทอนไปบ้างในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับภาพหน้าไพ่ ที่เชื่อมโยงกับตำนานเทพเจ้ากรีก เหตุเพราะผู้เขียนมิเห็นความจำเป็นที่จะต้องศึกษาแบบเจาะลึก หากผู้ใดสนใจสามารถ หาอ่านได้ทั่วไปในเว็บไซต์ต่าง ๆ แต่คู่มือฉบับนี้ จะมุ่งเน้นศาสตร์เพื่อการทำนาย และการอ่านหน้าไพ่แบบวิเคราะห์ภาพให้เป็น จึงเหมาะแก่ผู้เริ่มต้นศึกษาเรียนรู้ และผู้ที่มีความรู้พื้นฐานอยู่แล้ว แต่ต้องการประสบการณ์ในการอ่านหน้าไพ่เพิ่มเติม ซึ่งผู้เขียนได้บรรยายไว้ในบทท้าย เพื่อให้ผู้อ่านได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพยากรณ์ดวงชะตานั่นเอง การจัดระเบียงเรียบเรียงในคู่มือเล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านสามารถใช้งานได้โดยไม่สับสน เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้น หรือจะพยากรณ์เป็นอาชีพก็ได้ เพราะมีผังการทำนายให้เลือกใช้ถึง 6 แบบด้วยกัน และผู้เขียนจัดวางเชื่อมโยงให้ง่ายต่อการศึกษาเข้าใจ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการจำหน้าไพ่ และการจดจำตำแหน่งของผังการทำนายอีกด้วย รวมถึงในบทท้ายที่สอดแทรกประวัติศาสตร์ไพ่ยิปซี เพื่อให้ผู้ทำนายได้ศึกษาความเป็นมาอย่างลึกซึ้ง จึงหวังว่า คู่มือเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างสูงสุด สำหรับผู้ชื่นชอบศาสตร์พยากรณ์ไพ่ยิปซี สารบัญ อารัมภบท แนะนำตัวผู้เขียน บทที่ 1 ปรับพื้นฐานผู้ทำนาย 1 1.1 ทำความรู้จักกับไพ่ทาโรต์ 1 1.2 การ Input ข้อมูลให้ไพ่ทาโรต์ 2 1.3 อาถรรพ์ไพ่ทาโรต์ 4 1.4 ปัญหาไพ่บุคคลกับการทำนาย 5 - สัญลักษณ์ทั้ง 4 แทนลักษณะบุคคล - ธาตุทั้ง 4 เมื่อเทียบกับ 12 ราศี - ไพ่ประจำราศี บทที่ 2 ความหมายของไพ่ทั้ง 78 ใบ 10 ไพ่หมายเลข 0 The Fool 12 ไพ่หมายเลข 1 The Magician 14 ไพ่หมายเลข 2 The High Priestess 16 ไพ่หมายเลข 3 The Empress 18 ไพ่หมายเลข 4 The Emperor 20 ไพ่หมายเลข 5 The Hierophant 22 ไพ่หมายเลข 6 The Lovers 24 ไพ่หมายเลข 7 The Chariot 26 ไพ่หมายเลข 8 Strength 28 ไพ่หมายเลข 9 The Hermit 30 ไพ่หมายเลข 10 Wheel of Fortune 32 ไพ่หมายเลข 11 Justice 34 ไพ่หมายเลข 12 The Hanged Man 36 ไพ่หมายเลข 13 Death 38 ไพ่หมายเลข 14 Temperance 40 ไพ่หมายเลข 15 The Devil 42 ไพ่หมายเลข 16 The Tower 44 ไพ่หมายเลข 17 The Star 46 ไพ่หมายเลข 18 The Moon 48 ไพ่หมายเลข 19 The Sun 50 ไพ่หมายเลข 20 Judgement 52 ไพ่หมายเลข 21 The World 54 King of Cups 56 King of Wands 58 King of Swords 60 King of Pentacles 62 Queen of Cups 64 Queen of Wands 66 Queen of Swords 68 Queen of Pentacles 70 Knight of Cups 72 Knight of Wands 74 Knight of Swords 76 Knight of Pentacles 78 Page of cups 80 Page of Wands 82 Page of Swords 84 Page of Pentacles 86 เทคนิคการตีความเพิ่มเติมของไพ่บุคคล 88 - ไพ่แทนตัวขึ้นสถานการณ์แทนบุคคล - บุคคลเดียวกันแต่แสดง 2 ตำแหน่ง - ยศและสังกัดไพ่ทหาร - ไพ่บุคคลขึ้นหลายตำแหน่งเกินไป ไพ่หมายเลข 1 ไพ่แห่งการเริ่มต้น 90 ไพ่หมายเลข 2 ไพ่แห่งการเป็นคู่ 91 ไพ่หมายเลข 3 ไพ่แห่งการเฉลิมฉลอง 92 ไพ่หมายเลข 4 ไพ่แห่งกฎระเบียบและการตีกรอบ 93 ไพ่หมายเลข 5 ไพ่แห่งความสิ้นหวัง 94 ไพ่หมายเลข 6 ไพ่แห่งผลลัพธ์ 95 ไพ่หมายเลข 7 ไพ่แห่งความซับซ้อน 96 ไพ่หมายเลข 8 ไพ่แห่งการขยับขยาย 97 ไพ่หมายเลข 9 ไพ่แห่งการเติมเต็ม 98 ไพ่หมายเลข 10 ไพ่แห่งความสมบูรณ์ 99 นิยามความหมายแฝงของไพ่แต่ละสำรับ 100 - ไพ่โชคลาภสูงสุดทางด้านการเงิน - ไพ่ที่มีเกณฑ์จะได้แต่งงาน มีงานแต่งเกิดขึ้น - ไพ่ที่สื่อความหมายถึงการมีบุตร การตั้งครรภ์ - การทายเพศบุตรจากไพ่ชุดเด็ก - ไพ่ที่สื่อความหมายถึงการกลับมาเกิดของคนในครอบครัว - ไพ่ที่สื่อถึงการเดินทาง - ไพ่ที่สื่อถึงการเป็นน้อย หรือการมีบ้านเล็กบ้านน้อย บทที่ 3 ผังการทำนายรูปแบบต่าง ๆ 105 - แบบที่ 1 ไพ่สามใบดูสถานการณ์รายวัน 105 - แบบที่ 2 ผังการทำนายแบบมาตรฐานเซลติก ครอส 108 - แบบที่ 3 ผังการทำนายแบบ คำถาม - คำตอบ 115 - แบบที่ 4 ผังการทำนายแบบเกือกม้า 116 - แบบที่ 5 ผังการทำนายความรัก 117 - แบบที่ 6 ผังการทำนายเกณฑ์อายุชี้ทางรวย 118 - แบบที่ 7 ผังการทำนายภาพรวมการทำงาน/การเรียน 119 - แบบที่ 8 ผังการทำนายครอบครัว 120 - แบบที่ 9 ผังการทำนายแบบเต่ามังกร (เช็คสุขภาพ) 121 บทที่ 4 ลีลาและตัวอย่างการอ่านหน้าไพ่ 122 4.1 ตัวอย่างการอ่านไพ่ 3 ใบ ดูสถานการณ์รายวัน 122 4.2 ตัวอย่างการอ่านไพ่พื้นดวงชะตาด้วยเซลติกครอส 124 4.3 ตัวอย่างการอ่านไพ่แบบคำถาม - คำตอบ 127 4.4 ตัวอย่างการอ่านไพ่แบบเกือกม้า 129 4.5 ตัวอย่างการอ่านไพ่แบบผังทำนายความรัก 133 4.6 ตัวอย่างการอ่านไพ่แบบผังการทำนายเกณฑ์อายุ 137 4.7 ตัวอย่างการอ่านไพ่แบบผังการทำนายภาพรวมการงาน 138 4.8 ตัวอย่างการอ่านไพ่แบบผังการทำนายภาพรวมการเรียน 139 4.9 ตัวอย่างการอ่านผังการทำนายครอบครัว 140 4.10 ตัวอย่างการอ่านผังการทำนายสุขภาพด้วยเต่ามังกร 142 บทที่ 5 ประวัติศาสตร์ไพ่ทาโรต์ (ไพ่ยิปซี) 144 บทที่ 6 เทคนิคเพิ่มเติมของผู้ทำนาย 159 6.1 การตั้งธาตุทั้ง 4 เพื่อใช้ในการพยากรณ์ 159 6.2 การฝึกจิตของผู้พยากรณ์เพื่อเปิดรับพลังธรรมชาติ 160 6.3 ความกังวลใจเรื่องความแม่นยำ 164 6.4 ทายนิสัยพื้นฐานเจ้าชะตาด้วยเลข 1-9 166 บทสรุปท้ายเล่มโดยผู้เขียน 170 วิธีการใช้คู่มือนักพยากรณ์ >> https://youtu.be/V_PGlN0JudA

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 179 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 52.38 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ อัศม์เดช เตชัสพิสิษฐ์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว