0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 299.00 ฿

เกี่ยวกับ

"วิเคราะห์ฎีกาพร้อมคำอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ประกอบด้วย : - คำอธิบาย - คำพิพากษาศาลฎีกา - คำตอบข้อหารือ - การวิเคราะห์คำพิพากษา หนังสือชุดนี้เป็นรูปเล่มขึ้นได้ ผู้รวบรวมต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ""ที่มาของวัตถุดิบ"" ที่ใช้ในการนี้ ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ""จัดพิมพ์ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กฎกระทรวง มารวมไว้ในเล่มเดียวกัน (และผู้รวบรวมได้มีโอกาสเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อยู่ด้วย) คุณวิบูลย์ ลีพัฒนากิจ วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ได้รวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึง พ.ศ.๒๕๔๑) และได้แสดงความคิดเห็นในการประชุมในกรณีที่มีปัญหา ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ คุณสิริวัฒน์ กาดำดวน ซึ่งเป็นผู้จัดหาคำพิพากษาต่อจากที่คุณวิบูลย์ ฯ รวบรวมไว้ และเป็นผู้พิมพ์ ตรวจร่างแก้ไขคำผิดถูก จัดวรรคตอน ฯ ก่อนส่งโรงพิมพ์ ฯ คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อมูลนอกจากนี้ ผู้รวบรวมได้รวบรวมไว้ด้วยตนเองจากการทำหน้าที่กรรมการพิจารณาอุทธรณ์"

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 567 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 73.96 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup