0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 98.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ "เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลัย รหัสวิชา 20104-2104" เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 มีเนื้อหาให้สามารถศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ การเกิดรูปคลื่นไซน์ สมการแรงเคลื่อนไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบ ขั้วแม่เหล็กและความถี่ การทำงาน คุณลักษณะและการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า งานถอดประกอบอัลเทอร์เนเตอร์รถยนต์ เครื่องกำเนิดที่ชขันด้วยเครื่องยนต์ งานพันขดลวดเครื่องกำเนินไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส งานต่อขดลวดแบบสตาร์ เดลต้า งานทดสอบแรงดัน เป็นต้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างประกอบหลากหลายและแบบฝึกหัดท้ายบท

รายละเอียด

ISBN : 9786160836765

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 258 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 35.61 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว