0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก : ชุดพิชิตข้อสอบบรรจุครู คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ชุดพิชิตข้อสอบบรรจุครู เล่มนี้ เรียบเรียงจากประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย เหมาะสําหรับเป็นหนังสือเตรียมสอบเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วยทุกสาขาวิชา เนื้อหาและแนวข้อสอบจะถูกแบ่งจากกันอย่างชัดเจน เพราะจากประสบการณ์ของผู้เขียน พบว่าการอ่านหนังสือสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ (ภาค ก.) เนื้อหาที่อ่านต้องเรียงลําดับและมีความสอดคล้องเป็นเรื่องๆ เพราะจะทําให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและนําไปใช้ในสนามสอบได้ง่ายขึ้น เนื้อหาที่อยู่ภายในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลอัพเดทให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน ที่สุดจึงรับประกันได้ว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่าน นําข้อมูลไปใช้ได้อย่างแน่นอน เพราะในอดีตหลายครั้งที่ผู้เขียนหยิบหนังสือตําราขึ้นมาอ่านแล้วมีเนื้อหาที่ย่อสั้นกระชับในตอนต้น ทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่เข้าใจเนื้อหาครบทุกส่วน ผู้เขียนจึงนําปัญหาที่พบเหล่านั้นมาแก้ปัญหาด้วยการรวบรวม เรียบเรียง ให้ครบเป็นประเด็นสําคัญ ดังนั้น จึงหวังว่าผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างคุ้มค่า ชาญวิทย์ ศรีอุดม ค.บ. สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก : ชุดพิชิตข้อสอบบรรจุครู ความรอบรู้ - ความเข้าใจ สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพครู ความรอบรู้ เรื่องบุคคลและเรื่องสำคัญ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์คณะบุคคลที่ควรรู้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาค ก : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ภาค ก : ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก : วิชาชีพครู แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พ.ศ.๒๕๖๑ เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก : ชุดพิชิตข้อสอบบรรจุครู คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก นี้ผู้เขียนใช้ประสบการณ์ในการสอนกวดวิชาเพื่อเตรียมตัวสอบบรรจุครูผู้ช่วยมานาน เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบได้ศึกษาเพิ่มเติม เนื้อหาหลัก ๆประกอบด้วย สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ภาษาไทย ความรู้ ความสามารถทั่วไป คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 201 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 46.08 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Great idea

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup