0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 204.00 ฿

เกี่ยวกับ

สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย, ราคาปก : 255 บาท ด้วยระบบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK) ระบบใหม่ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการสอบจากเดิม 6 ระดับ เป็น 9 ระดับ ประกอบด้วย ขั้นต้น (ระดับ 1-3) ขั้นกลาง (ระดับ 4-6) และขั้นสูง (ระดับ 7-9) เนื้อหาภายในเล่มมีรายละเอียดดังนี้ ขั้นต้น แบ่งเป็น 3 ระดับคือ • ระดับ 1 ประกอบด้วยคำศัพท์ทั้งสิ้น 500 คำ • ระดับ 2 ประกอบด้วยคำศัพท์ทั้งสิ้น 1,272 คำ (เพิ่มเติมจากระดับ 1 ทั้งสิ้น 772 คำ) • ระดับ 3 ประกอบด้วยคำศัพท์ทั้งสิ้น 2,245 คำ (เพิ่มเติมจากระดับ 1-2 ทั้งสิ้น 973 คำ) ขั้นกลาง แบ่งเป็น 3 ระดับคือ • ระดับ 4 ประกอบด้วยคำศัพท์ทั้งสิ้น 3,245 คำ เพิ่มเติมจากระดับ 1-3 ทั้งสิ้น 1,000 คำ) • ระดับ 5 ประกอบด้วยคำศัพท์ทั้งสิ้น 4,316 คำ (เพิ่มเติมจากระดับ 1-4 ทั้งสิ้น 1,071 คำ) • ระดับ 6 ประกอบด้วยคำศัพท์ทั้งสิ้น 5,456 คำ (เพิ่มเติมจากระดับ 1-5 ทั้งสิ้น 1,140 คำ) ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

รายละเอียด

ISBN : 9786166090390

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 361 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 311.67 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup