0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 140.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ "การพัฒนาองค์การด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ (สอศ.) (รหัสวิชา 30001-1003)" เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการจัดองค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการประยุกต์ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อการจัดการและพัฒนางาน พร้อมทั้งมีใบมอบหมายงานและแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้งาน

รายละเอียด

ISBN : 9786160840878

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 287 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 19.96 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup