0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 79.00 ฿

เกี่ยวกับ

“สัญญาขายฝาก” คือ สัญญาซื้อขายประเภทหนึ่งที่มุ่งถึงการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อ แต่สัญญาขายฝากจะมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่หรือซื้อทรัพย์นั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยข้อตกลงเรื่องการไถ่หรือการซื้อทรัพย์ขายฝากคืนนั้นคู่สัญญาจะต้องตกลงกันขณะทำสัญญา ทั้งนี้ สัญญาขายฝากจะถูกหยิบยกมาใช้เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเช่นเดียวกับสัญญาจำนองและสัญญาจำนำ โดยสัญญาขายฝากสังหาริมทรัพย์จะเกิดสัญญาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่ง “สัญญาขายฝากสังหาริมทรัพย์” แตกต่างจากสัญญาซื้อขายทั่วไป ดังนั้นเนื้อหาในสัญญาจึงต้องมีเงื่อนไขที่ครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาขายฝากสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีอยู่ทั้งใน “ช่วงที่ขายฝาก” และ “ช่วงที่ไถ่ถอนการขายฝาก” (เงินได้ประเภทที่ 8) จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องศึกษาทำความเข้าใจและนำไปปรับใช้กับการดำเนินการทางภาษีอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลัง ++++++++++++++++++++++++++

รายละเอียด

ISBN : 9786163023445

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 18 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 11.55 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup