13 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 25.00 ฿

เกี่ยวกับ

พระพุทธานุภาพมีอยู่ที่ใด ที่นั้นย่อมได้รับการพิทักษ์รักษา พระพุทธานุภาพมีอยู่ในชีวิตใด ชีวิตนั้นย่อมได้รับการพิทักษ์รักษา แต่ที่สำคัญ และที่เป็นจริงคือพระพุทธานุภาพจักเกิดต่อเมื่อมีการปฏิบัติให้เกิด ซึ่งมีอยู่วิธีเดียว คือการปฏิบัติพระธรรมคำทรงสอน ของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ถูกต้องและจริงจัง พระพุทธานุภาพจักไม่เกิดแต่วาจา จักไม่เกิดแต่ความปรารถนาวิงวอน ของผู้ใดทั้งสิ้น พระพุทธานุภาพจักเกิดแต่การปฏิบัติธรรมให้ถูกให้จริงเท่านั้น พึงทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่แท้จริง

รายละเอียด

ISBN : 978-616-2471-03-2

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 51 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 59.92 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ พระพุทธศาสนาประกาศ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup